Wymagania techniczne

WYMAGANIA TECHNICZNE ZAJĘĆ W MOBILNYM PLANETARTIUM
 
1. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną lub inną salą o minimalnych wymiarach 6 x 6 x 3 metra (długość X szerokość X wysokość). Wysokość mierzona powinna być od najniższego punktu w tym pomieszczeniu (lamp na suficie, podwieszonych sprzętów sportowych, itp.)*.
 
2. W sali dostępne powinno być co najmniej jedno gniazdo prądowe 230V w odległości nie większej niż 20m od miejsca rozłożenia kopuły planetarium.
 
3. W przypadku zajęć rozłożonych na 2 lub więcej dni powinna istnieć możliwość bezpiecznego pozostawienia sprzętu w pomieszczeniu w którym będą odbywały się zajęcia lub innym.
 
4. Ze względów technicznych (pomoc w przeniesieniu sprzętu, opieka nad rozłożonym sprzętem, itp.), w dniu zajęć animatorzy planetarium otrzymają niezbędną pomoc (np. woźny szkolny, rodzic, nauczyciel).
 
5. Przed zajęciami szkolny lider projektu dokona podziału uczniów na grupy*. Uczniów (w miarę możliwości) dzielimy na grupy z klas 1-3 i klas 4-6. Maksymalna liczebność grupy na zajęciach nie powinna przekraczać 26-40 uczniów (klasy 1-3) i 22-38 osób (klasy 4-6).
 
* Jeżeli w szkole nie znajduje się odpowiednie pomieszczenie to istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w innym miejscu spełniającym powyższe warunki (dom kultury, remiza, sala wiejska, itp.), które Państwa szkoła wskaże i będzie nim dysponowała w dniu zajęć.